Türkiye’de Bir İlk; Teknoyatırım Programı

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım programı ile Teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor. Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileşmesi ve yatırımı noktasında duyulan destekten yola çıkarak hazırlanan bu destek programı Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

 

Teknoyatırım Programının Amacı

Bu program kapsamında ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?

  • En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında ar-ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,
  • En fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar, Teknoyatırım Program’ından istifade edebilirler.

Teknoyatırım Programı Kapsamında Yapılan Destekler Geri ödemesiz desteklerdir. Programa en son başvuru tarihi 3 Ekim 2014’tür.

 

Tekno Yatırım Programına başvurmak, daha detaylı bilgi edinmek için http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply